OSP Twardocice Ochotnicza Straż Pożarna Twardocice


OSP w Twardocicach (pow. złotoryjski, gm. Pielgrzymka) została założona w1946 r.

przez Stanisława Bąka, Józefa Szymczaka, Franciszka Pupko, Józefa Pilarczyka, Henryka Rabendę,

Mariana Kopkę, Kazimierza Kowalczyka i Franciszka Derenia.

Początkowo strażacy posiadali pompę, którą ciągnęły konie. W latach 50. W darze od wojska otrzymano

pierwszy samochód produkcji rosyjskiej z angielską pompą spalinową. W latach 60 na stanie OSP był Star 25,

którego w 1978r. zastąpił żuk z motopompą.

Do straży należało20 osób. Kolejnymi prezesami byli: H. Rabenda,F. Pupko, J. Pilarczyk, J.Szymczak, Edward Szlachta,Krzysztof Terlecki - od 2006 r.

Naczelnicy to: Włodzimierz Rybak, Edward Szlachta, Jan Marzec,Edward Nowak, obecnie- Marcin Kwakszys (zastępca - Daniel Dajczuk).

W 1987 r. Została oddana do użytku nowa remiza strażacka, wraz z zapleczem gospodarczym i świetlicą.

Środki pochodziły z funduszu prewencyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Legnicy.

W 1997r. jednostka OSP Twardocice, decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

został zakupiony i poświęcony sztandar oraz nowy samochód star 244 z motopompą.

W2009 r. z funduszy zarządu wojewódzkiego i z pomocą finansową Wójta Gminy Pielgrzymka został zakupiony nowy samochód pożarniczy Ford.

Nasza jednostka liczy obecnie 33 druhów (w tym 10 kobiet). Uczestniczymy aktywnie w akcjach pożarniczych oraz powodziowych na terenie gminy i powiatu

oraz bierzemy czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych z bardzo dobrymi wynikami.

Najcześciej czytane na naszej stronie